Ombygging av hus og hytter

Galleri for ombygging og renovering

Ombygging av hytte

Bolig & Utemiljø kan ta på seg alle typer oppdrag i forbindelse med ombygging av både hus og hytter. Ombygginger omfatter både innvendig og utvendig renovering. 

Bildene under viser noen få av våre referanser. 

Galleri for ombygging av hus og hytter